panelarrow

Sweden Truck Meet

För lastbilsentusiaster

Lastbilar som hobby

Lastbilar är inte bara viktiga nyttofordon, som är helt nödvändiga för många näringar i Sverige. För vissa är de också en engagerande hobby.

Den som googlar ”lastbilar som hobby” kommer framför allt dock att hitta nätbutiker som säljer byggsatser och tillbehör inom segmentet radiostyrda lastbilar, vilket är en populär hobby. Men det finns också de som har just fullstora lastbilar, av äldre eller nyare modell, som hobby. De är dock inte fullt så synliga på internet, åtminstone inte på Googles förstasida. Entusiasterna brukar ändå hitta fram.

Brocenter

En av de finaste samlingarna av äldre lastbilar i Sverige finns i skånska Olofström. Där har åkaren Kjell Olsson sedan tio år tillbaka drivit ett museum med flera riktigt intressanta objekt. Vad sägs till exempel om en Volvo LV -76 från 1937, med en avlyftbar ”hytt” för persontransporter. Bilen användes av Norrköpings Bomullsfabrik för godstransporter, men eftersom de flesta anställda inte hade bil användes lastbilen också för att transportera dem vid utflykter på fritiden, bl.a. till fotbollsmatcher. Bilen fanns bland tillgångarna hos ett åkeri som Kjell Olsson var nära att köpa en gång i tiden, men den affären gick i stöpet. Senare hamnade bilen i Kjells ägo ändå, till hans och museets besökares nöje.

Varje år besöker ungefär 1000 personer Brocenter, som museet heter. Hälften av dessa bokar in sina besök i förväg, men alla kan få en guidad visning. Eftersom många av besökarna har egna minnen av en eller flera av de bilmodeller som finns i samlingen blir man stående länga vid många av utställningsobjekten. En del av dem är dessutom till salu.

Vad är en veteranlastbil?

För den som samlar på äldre fordon, eller funderar på att börja, är det viktigt att känna till definitionerna av veteran- respektive hobbyfordon. Så här skriver Transportstyrelsen:

  • Veteranfordon
    Fordon av årsmodell 1950 eller äldre behöver normalt inte kontrollbesiktas. De kan dock föreläggas om besiktning vid flygande inspektion. Observera! Befrielsen omfattar inte fordon som används i yrkesmässig trafik för personbefordran, för övningskörning i trafikskola, uthyrningsrörelse, transport av sjuka och skadade, utryckningsfordon, skolskjuts och bussar.
  • Hobbyfordon
    Personbilar, motorcyklar och lastbilar som har högst 3 500 kg i totalvikt och med en årsmodell som är 30 år eller äldre ska besiktas senast 24 månader efter att föregående fullständiga besiktning gjordes.